Seminar: Social arv og epigenetik

Social arv og epigenetik – en ny vej til bedre trivsel for udsatte borgere

Seminar om den nyeste forskning i epigenetik og social arv. Hvordan vi kan arve vores forældres traumer, stress, angst og andre psykiske sårbarheder, uden at vi ved det. Hvordan vi kan ‘reprogrammere’ os selv og slukke for de negative gener. Når vi ved det – hvad betyder den nye viden om epigenetik så for vores syn på social udsathed og vores indsats for at hjælpe socialt udsatte borgere?

Du arver ikke blot dine forældres og bedsteforældres gener. Du kan også arve deres traumer, stress, angst og andre psykiske sårbarheder, som kan skabe alvorlige benspænd i livet, uden at du er klar over hvorfor. Det kaldes ’epigenetik’ og giver negativ social arv og sårbarhed et helt nyt perspektiv.

Den nyeste forskning viser, at de gener, vi bliver født med, kan tændes og slukkes. Har du et stress-gen, kan det være tændt, og så opstår kaos let. Er det slukket, kan du trives i kaos. Om det er tændt eller ej, beror ikke alene på, hvordan du lever dit liv, men hvordan dine forældre og tilmed bedsteforældre levede deres liv, fordi generne ’husker’ på tværs af generationer.

Forskningen om epigenetik udfordrer vores forestillinger om, hvad der styrer liv og skæbne. Det positive er, at det er muligt at ’slukke’ for uønskede gener eller en uønsket arv. Den rigtige viden gør det muligt at ’reprogrammere’ generne, eller tænde for de sunde og slukke for de dårlige gener. Det mere udfordrende er, at man skal vide hvordan. Nøglebegreberne er kost, motion, tanker og følelser.

Den nye viden om epigentik – det, der påvirker genernes funktion – udfordrer samtidig de gængse forestillinger om, hvordan fagpersoner bedst støtter udsatte mennesker – uanset de er børn eller voksne. Blandt skal der en langt mere håndholdt, fysisk, konkret og systematisk indsats til – men til gengæld kan det skabe mere blivende forandringer og større trivsel blandt udsatte, end vi har set før.

Den nye viden om epigenetik rummer samtidig det forpligtende perspektiv, at hvis ikke vi hjælper dem, der er ramt af deres egne og forfædres traumer, så giver de arven fysisk videre til deres børn.

Kom til et seminar om social arv og epigentik og vær med til at udforske nye veje til et liv i trivsel og balance.

Nøgleordene for dagen er:

  • Social arv – hvordan forstår vi det og hvorfor skal vi interessere for det?
  • Hvad er epigenetik, og hvordan forstår vi det i forhold til traumer og anden sårbarhed?
  • Konkrete værktøjer til at nulstille den epigenetiske arv, herunder konkrete tips til forskellige former for kost, motion/krop, tanker/følelser, der påvirker genernes funktion.
  • Psykobiotika – at bruge maden til at skabe bedre trivsel.
  • Tarmen som vores anden hjerne, og hvordan vi stimulerer den.
  • Hvordan støtter vi udsatte borgere i at tage kontrol over egen trivsel?
  • Hvad skal der rent konkret introduceres i den udsatte borgers hverdag, og hvordan kan man gøre det?
  • Mød et ungt menneske, der har arbejdet med sin arv epigenetisk.

Lisbeth Zornig Andersen tager deltagerne igennem dagen, hvor der vil være mulighed for faglig refleksion og sparring.

Tid: Onsdag, den 6. november, kl. 13-17.

Sted: Valby Kulturhus, Teatersalen, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

Målgruppe: Fagpersoner, der arbejder med udsatte borgere – både børn og voksne

Pris: Seminargebyr 495 kr.

Praktisk: Der bliver serveret kaffe, te og snacks i pauserne. Café Incita i Valby Kulturhus har åbent før og efter seminaret.

Tilmelding: Køb billet direkte via SafeTicket her eller send en email til booking@softtalk.dk.